Tervetuloa Heurekan
MONIÄLYKKYYS­TESTIIN

Tervetuloa Heurekan
MONIÄLYKKYYS­TESTIIN

Pidätkö perinteisiä älykkyystestejä yksipuolisina ja epäreiluina? Niin mekin. Vaan eipä hätää, nyt pääset kokeilemaan tyystin toisenlaista testiä. Sen lähtökohtana on moniälykkyysteoria, jonka mukaan älykkyyslajeja on peräti yhdeksän.

Testin lopputuloksena et saa numeraalista älykkyysosamäärääsi vaan näkemyksen siitä, mitä älykkyystyyppiä edustat. Investoi siis 10 minuuttia itsetuntemuksesi kehittämiseen. Testi tehdään itsearviointimetodilla, joten muista olla itsellesi raa’an rehellinen.

MONIÄLYKKYYSTEORIAN LÄHTÖKOHTA

Oliko Einstein älykkäämpi kuin Shakespeare tai J. K. Rowling? Entä älykkäämpi kuin Picasso tai Gaudi? Entäs Mozart, Jimi Hendrix tai Aretha Franklin? Tai Sartre, Äiti Amma, Nelson Mandela, Darwin, Elon Musk tai Michael Jordan? Perinteisessä älykkyystestissä Einstein olisi saattanut piestä koko porukan, mutta onko se koko totuus näiden oman alansa nerojen älykkyyserosta? Tuskin. Einsteinin kyky oppia, soveltaa opittua ja ratkoa ongelmia oli varmasti ylivertainen hänen alallaan – mutta vain sillä.

Neuropsykologi H. Gardnerin moniälykkyysteorian mukaan ei ole olemassa yleisälykkyyttä, joka pätisi elämän kaikilla osa-alueilla. Sen sijaan kognitiiviset kyvyt ovat ryhmä taitoja ja psyykkisiä kykyjä, joita jokaisella on jossain määrin, vaikka älykkyyden lajeista joku usein korostuukin. Ihmiset voivat siis olla aivan yhtä älykkäitä, mutta ihan eri osa-alueilla.

Tästä testiin ➔

MONIÄLYKKYYSTEORIAN LÄHTÖKOHTA

Oliko Einstein älykkäämpi kuin Shakespeare tai J. K. Rowling? Entä älykkäämpi kuin Picasso tai Gaudi? Entäs Mozart, Jimi Hendrix tai Aretha Franklin? Tai Sartre, Äiti Amma, Nelson Mandela, Darwin, Elon Musk tai Michael Jordan? Perinteisessä älykkyystestissä Einstein olisi saattanut piestä koko porukan, mutta onko se koko totuus näiden oman alansa nerojen älykkyyserosta? Tuskin. Einsteinin kyky oppia, soveltaa opittua ja ratkoa ongelmia oli varmasti ylivertainen hänen alallaan – mutta vain sillä.

Neuropsykologi H. Gardnerin moniälykkyysteorian mukaan ei ole olemassa yleisälykkyyttä, joka pätisi elämän kaikilla osa-alueilla. Sen sijaan kognitiiviset kyvyt ovat ryhmä taitoja ja psyykkisiä kykyjä, joita jokaisella on jossain määrin, vaikka älykkyyden lajeista joku usein korostuukin. Ihmiset voivat siis olla aivan yhtä älykkäitä, mutta ihan eri osa-alueilla.

Kysymys 1/9

A) Nautitko numeroiden kanssa touhuamisesta, vaativista laskutoimituksista, tiedon järjestämisestä taulukoihin, tilastojen tutkimisesta, strategiapeleistä, rakennemallien analysoimisesta, mysteereistä ja aivopähkinöistä?

En lainkaan Erittäin paljon

 
B) Kuinka taitava olet edellä mainituissa asioissa?

Todella huono Erittäin hyvä

Seuraava

1.
LOOGIS-MATEMAATTINEN ÄLYKKYYS

Etenkin länsimaisissa älykkyystesteissä on perinteisesti painotettu (monien mielestä liikaakin) loogis-matemaattista älykkyyttä. Nimensä mukaisesti tämä älykkyyden laji viittaa loogisten ja matemaattisten ongelmien ratkaisukykyyn. Kyse ei siis ole vain laskutaidosta, vaan rationaalisesta päättely-, hahmotus- ja analysointikyvystä laajemmin.

Kysymys 2/9

A) Käytätkö mielelläsi aikaa lukien, kirjoittaen, katsoen elokuvia, leikitellen sanoilla, pelaten sanapelejä, opetellen vieraita kieliä ja tarkkaillen ihmisten puhetapoja? Oletko innokas keskustelija, tarinoija, vitsailija ja väittelijä?

En lainkaan Erittäin paljon

 
B) Kuinka taitava olet edellä mainituissa asioissa?

Todella huono Erittäin hyvä

Seuraava

⟵ Takaisin

2.
KIELELLINEN ÄLYKKYYS

Kielellisesti älykkäillä ihmisillä on lahjakkuutta suullisen ja kirjallisen tekstin tuottamiseen, herkkyyttä muiden puheen ja tekstin vivahteiden ymmärtämiseen sekä kiinnostusta sanoja ja kielten oppimista kohtaan. Kielellisesti älykkäät osaavat ilmaista itseään täsmällisesti, luontevasti, monipuolisesti ja kiinnostavasti. Siksi he ovat hyviä luennoimaan, tarinoimaan, opettamaan, suostuttelemaan, kiteyttämään ja perustelemaan asioita.

Kysymys 3/9

A) Ilmaisetko itseäsi mielelläsi laulamalla, soittamalla tai pitämällä muuten ääntä? Matkitko usein kuulemiasi ääniä tai ihmisten puhetyyliä? Hyräiletkö opiskellessasi? Opetteletko puhelinnumerot rytmittämällä? Rakastatko musiikin kuuntelua, uusien bändien löytämistä, konserteissa käymistä ja musiikista keskustelemista?

En lainkaan Erittäin paljon

 
B) Kuinka taitava olet edellä mainituissa asioissa?

Todella huono Erittäin hyvä

Seuraava

⟵ Takaisin

3.
MUSIIKILLINEN ÄLYKKYYS

Musiikillisesti älykkäillä ihmisillä on herkkyyttä musiikin muodoille, melodioille, rytmille, kadenssille, sävelille ja soinnuille, mutta myös luonnon ja ympäristön äänten nyansseille sekä ihmisten puheen rytmille, äänen painoille, korkeudelle ja sävyille. Musiikillinen älykkyys ei edellytä absoluuttista sävelkorvaa, täydellistä lauluääntä tai soittotaitoa, mutta jonkin sortin musikaalisuutta ja kiinnostusta kyllä.

Kysymys 4/9

A) Oletko innokas piirtäjä, maalaaja tai valokuvaaja? Rakastatko karttojen, labyrinttien ja optisten illuusioiden tutkimista? Pidätkö askartelusta ja pienoismallien rakentamisesta? Arvostatko esineiden kauneutta? Nautitko kuvataiteesta?

En lainkaan Erittäin paljon

 
B) Kuinka taitava olet edellä mainituissa asioissa?

Todella huono Erittäin hyvä

Seuraava

⟵ Takaisin

4.
AVARUUDELLINEN JA VISUAALINEN ÄLYKKYYS

Avaruudellinen ja visuaalinen älykkyys viittaa kykyyn hahmottaa tilaa, tulkita elementtien muotoja ja keskinäisiä suhteita sekä ilmaista itseään visuaalisin keinoin. Jos omaat tämän lajin älykkyyttä, pystyt helposti kuvittelemaan, miltä kaksiulotteisen kuvan esine näyttäisi kolmiulotteisena eri asennoissa, olet taitava lukemaan karttaa ja arvioimaan etäisyyksiä, opit nopeasti peruuttamaan peräkärryllistä autoa ja sinulla on herkkyyttä havainnoida ympäröivän maailman visuaalisia yksityiskohtia, värejä ja esteettisyyttä.

Kysymys 5/9

A) Rakastatko urheilemista, tanssimista, näyttelemistä, kehonkielen tutkimista ja muiden eleiden imitoimista? Innostutko uusien urheilulajien, fyysisten taitojen ja liikesarjojen opettelusta? Liikutko mielelläsi samalla, kun ajattelet tai opettelet jotakin? Olivatko liikunta ja välitunnit lempiasioitasi koulussa? Pidätkö asioiden tekemisestä käsin?

En lainkaan Erittäin paljon

 
B) Kuinka taitava olet edellä mainituissa asioissa?

Todella huono Erittäin hyvä

Seuraava

⟵ Takaisin

5.
KINEETTIS-LIIKUNNALLINEN ÄLYKKYYS

Kineettis-liikunnallinen älykkyys viittaa kykyyn hallita omaa kehoa ja käyttää sitä tai sen osia ideoiden ilmaisemiseen, ongelmien ratkaisemiseen, oppimiseen, tehtävien suorittamiseen ja uuden luomiseen. Tämän lajin älykkyyttä omaavat ovat usein himoliikkujia ja muutenkin aktiivisia.

Kysymys 6/9

A) Viihdytkö sosiaalisissa tilanteissa ja saatko muutkin viihtymään? Onko sinulla paljon läheisiä ystäviä, jotka uskoutuvat sinulle ja tukeutuvat sinuun vaikeina hetkinä? Kuunteletko mielelläsi muiden ongelmia? Koetko myötätuntoa muitakin kuin läheisiäsi kohtaan? Harrastatko hyväntekeväisyyttä? Pidätkö ryhmätyöstä ja muiden motivoimisesta?

En lainkaan Erittäin paljon

 
B) Kuinka taitava olet edellä mainituissa asioissa?

Todella huono Erittäin hyvä

Seuraava

⟵ Takaisin

6.
INTERPERSOONALLINEN ÄLYKKYYS

Interpersoonallinen älykkyys tarkoittaa kykyä eläytyä muiden ihmisten asemaan, herkkyyttä aistia heidän mielenmuutoksensa ja halua ymmärtää heidän elämäntilannettaan, tunteitaan, toiveitaan ja tavoitteitaan. Myötäelämisen kyvyn lisäksi kyse on vuorovaikutustaidosta, eli kyvystä sopeutua erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja tulla toimeen ihmisten kanssa.

Kysymys 7/9

A) Puntaroitko tekemiäsi ratkaisuja ja niiden syitä ja seurauksia? Haluatko ymmärtää tekojesi ja tunteidesi vaikuttimet? Oletko valmis näkemään vaivaa tunteaksesi itsesi syvällisemmin ja motivoidaksesi itsesi kohti päämääriäsi, joista haluat myös paremman selvyyden? Pyritkö olemaan itsesi rehellisin kriitikko?

En lainkaan Erittäin paljon

 
B) Kuinka taitava olet edellä mainituissa asioissa?

Todella huono Erittäin hyvä

Seuraava

⟵ Takaisin

7.
INTRAPERSOONALLINEN ÄLYKKYYS

Intrapersoonallinen älykkyys tarkoittaa kykyä syvälliseen itsetuntemukseen. Siihen, että sinulla on realistinen näkemys omista vahvuuksistasi ja heikkouksistasi, pystyt analysoimaan käytöstäsi, havainnoit herkästi tuntemuksiasi, tunnistat tekojesi motiivit, kykenet arvioimaan elämääsi kokonaisvaltaisesti ja haluat vilpittömästi ymmärtää itseäsi paremmin.

Kysymys 8/9

A) Rakastatko metsässä samoamista? Entäs seikkailua vieraassa kaupungissa? Viihdytkö mökillä? Entäs vaellusretkellä? Pidätkö marjastamisesta ja sienestämisestä? Erotatko ruokasienet myrkyllisistä? Entäs naurulokin kalalokista? Onko sinussa viherpeukalon, kalastajan, metsästäjän tai lintubongarin vikaa? Tykkäätkö vertailla automerkkejä, kenkäbrändejä, rakennustyylejä tai bändejä? Entäs arvailla tuntemattomien ammatteja?

En lainkaan Erittäin paljon

 
B) Kuinka taitava olet edellä mainituissa asioissa?

Todella huono Erittäin hyvä

Seuraava

⟵ Takaisin

8.
NATURALISTINEN ÄLYKKYYS

Naturalistinen älykkyys tarkoittaa kykyä ymmärtää luontoa ja sen lainalaisuuksia. Siihen kuuluu myös taito tunnistaa ja luokitella kaupunki-, esikaupunki- ja maaseutuympäristön elementtejä ja ominaisuuksia. Eloonjäämisen kannalta on aikoinaan ollut välttämätöntä pystyä erottamaan toisistaan hyödylliset ja vaaralliset eläin- ja kasvilajit. Näitä evolutiivisesti tärkeitä lajintunnistamisen mekanismeja ja taitoja nykyihminenkin hyödyntää modernissa, jatkuvasti muuttuvassa ympäristössään, ei siis pelkästään luonnossa liikkuessaan.

Kysymys 9/9

A) Pidätkö olemassaolon perimmäisten kysymysten (Miksi elämme? Miksi kuolemme? Mistä tulemme? Minne menemme?) pohtimisesta ja niistä keskustelemisesta? Kunnioitatko rohkeutta etsiä totuutta, haastaa itsestäänselvyyksiä ja seistä omien mielipiteiden takana? Inspiroidutko idealistisista arvoista ja visioista? Luotatko intuitioosi? Arvostatko herkkyyttä henkisille kokemuksille?

En lainkaan Erittäin paljon

 
B) Kuinka taitava olet edellä mainituissa asioissa?

Todella huono Erittäin hyvä

Seuraava

⟵ Takaisin

9.
EKSISTENTIAALINEN ÄLYKKYYS

Myöhemmin Gardner lisäsi listaansa myös eksistentiaalisen eli henkisen älykkyyden. Tämä (hieman kiistanalainen) älykkyyden laji viittaa ihmisen haluun ja kykyyn pohtia perustavaa laatua olevia kysymyksiä elämän tarkoituksesta, herkkyyttä etsiä niihin havaintokykymme ylittäviä vastauksia sekä kykyyn ymmärtää ympäröivää maailmaa ja nähdä kokonaiskuva.

YLLÄTYITKÖ? PETYITKÖ? ÄLÄ SUOTTA.
Tämä pikatesti pystyy parhaimmillaankin antamaan vain osviittaa älykkyystyypistäsi. Testi perustuu itsearvioinnille, joten saatoit olla liiankin itsekriittinen. Kaikkia kognitiivisia taitoja voi myös harjoittelemalla kehittää.

⟵ Aloita alusta

HALUATKO TIETOA HEUREKAN TULEVISTA TESTEISTÄ, NÄYTTELYISTÄ JA MUUSTA TARJONNASTA?

Hyvä. Naputtele tähän yhteystietosi, niin pidämme sinut ajan tasalla. Arvomme tasaisin väliajoin myös lippuja Heurekaan, joten puolen minuutin vaivannäkö kannattaa.

Tarkista merkityt kentät. *:llä merkityt kentät ovat pakollisia.

* pakollinen kenttä

Tietosuojaseloste

Kiitos!

Siinäpä se. Tattis. Ja ollaan yhteyksissä.

TESTIN PÄÄLÄHTEET:
H. Gardner: Frames of Mind: The theory of multiple intenlligencies
H. Gardner: Intelligence Reframed: Multiple intelligencies for the21st century
D. Lazear: Seven ways of knowing: Teaching for multiple intelligencies

Heureka
Oivaltamisen iloa!